Вчений. Мислитель. Краєзнавець.


27 лютого виповнюється 130 років від народження Валентина Дмитровича Отамановського (1893– 1964) – відомого громадсько-політичного діяча, героя українських національно-визвольних змагань 1917–1918 рр., знаного вченого, дослідника широкого гуманітарного, практично енциклопедичного спектру – краєзнавця і пам’яткознавця, фахівця з історії та права українських міст середньовіччя, історії медицини й аптечної справи, історика науки, бібліографа, видавця і письменника, перекладача і знавця багатьох мов, педагога, організатора науки, просвітянина та освітянина, доктора історичних наук, професора.
Історичні джерела переконливо доводять, що В.Д. Отамановський виступив в Україні першопрохідником в розробці багатьох теоретико-методологічних засад сучасного розуміння краєзнавства і застосував їх в своїх дослідженнях, присвячених Поділлю.


                                        
                                               


Валентин Дмитрович Отамановський був і залишається чи не єдиним професійним істориком середньовічної Вінниці – вінницезнавцем, який отримав на ґрунті джерел історії міста звання кандидата історичних наук.
                                                     


                                                                 Коментарі