Козацька душа України

14 жовтня відзначаємо свято Покрови, День Українського Козацтва та  День Захисника України, як символ нерозривного зв’язку всіх поколінь захисників України, як пам’ять про тих, хто в різний час захищав нашу землю від ворога і охороняє її зараз, коли на східних територіях України йде боротьба за її незалежність і суверенітет. 

Козацтво – унікальне явище в історії становлення державності, формуванні української ідентичності, культури, ментальності. Козаччина — одна з героїчних і найславетніших сторінок багатовікової української історії. Понад двісті років — з середини XVI століття. і до останньої чверті XVIII століття. — козацтво було рушійною силою поступу України, вкарбувало слід у її визвольні змагання, оборону від зовнішніх ворогів, розбудову держави, культурний прогрес

Українці водночас свідомо і несвідомо ставали носіями етнічної ідентичності, дотримуючись традицій, звичаїв, побуту, стилю та культури спілкування, принципів організації життя, простору. Все це передавалося наступним поколінням, дещо змінюючись, вбираючи в себе щось нове. Таким чином, формувався національний менталітет, який і визначав подальший поступ.

    

Запорізька Січ стояла на чолі боротьби українського народу проти феодального та іноземного гноблення. Для українського народу запорожці були й залишаться уособленням кращих людських якостей і виразником незламного національного духу, прикладом для наступних борців за незалежність України

 

Феноменальність козацтва полягає саме у виробленні унікального в історії України світобачення і світовідчуття, яке змінило ментальність наступних поколінь.Запорізька Січ була певною державою в державі, які зберігала або розвивала нові звичаї, які корінилися на виключно українському грунті, були спрямовані на дотримання ідей української незалежності, права українцям бути господарями на своїй землі та не залежати від впливу чужоземців.


 Впродовж століть могутнє козацьке братство здійснювало вплив на європейську історію. Саме з козацького роду вийшли відомі всьому світу діячі національного відродження України. Й нині сотні тисяч нащадків козаків розвивають кращі традиції своїх предків, котрі є для них взірцем доблесті, шляхетності, відданості Вітчизні. 

 Впродовж усієї історії козацтво відігравало величезну роль в державотворенні України. Визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького завершилася створенням самостійної козацької держави – України. Вдруге, у 1918 році, на короткий час Гетьману Павлу Скоропадському вдалося створити незалежну державу. 


В народній пам’яті козак став символом України, її волі, краси, буйної степової вдачі В народній пам’яті козак став символом України, її волі, краси, буйної степової вдачі
Коментарі